طراحی و پیاده سازی توسط گروه طراحی و برنامه نویسی پویا