خوانندگان محترم مطالبی که در این متن مورد بررسی قرار میگیرد .در خصوص انتخاب ، (( نژادی از طوطی که با شرایط مالی و تایم رسیدگی و خواسته شما از یک طوطی دارید )) خرید، بدو ورود به منزل، نگهداری، رژیم غذایی و تقویت، نحوه صحیح جفت کردن، جوجه کشی و بزرگ کردن جوجه سرلاکی، نوع قفس، حمام کردن و .... . قابل ذکر است مطالب کلی بوده و شامل کلیه نژادها، سایز کوچک، متوسط و بزرگ (مرغ عشق، عروس هلندی، انواع پاراکیت ها، کانورها، لری ها، کاسکو، کاکادوها و ...) و هر جا نیاز به تذکر در مورد نژاد خاصی بود، اعلام خواهد شد.